Ritning på M/S GOTLAND. Genom Rickard Sahlstens samling.

Tillbaka.