Ombord M/S FJORD NORWAY. © foto Micke Asklander.

Nästa.