M/S FINNMARKEN under byggnad. Foto Tim Vogel.

Tillbaka.