Ombord M/S FINNARROW. © Foto Peter Asklander.

Nästa.