M/S EUROPEAN SEAFARER på varv. © Foto Trevor Kidd.

.

Tillbaka.