Bilder på M/S DROTTNINGEN efter kollisionen med Östtyska torpedbåten WILLI BÜNTSCH. Foto genom Dan Drakenholts samling.

Under den pågående Tjeck-krisen, med Warszawatrupperna i Prag, ligger östtyska örlogsfartyget WILLI BÜNTSCH ute på patrull nära Travemünde. Order har getts att man skall hårdbevaka det västtyska fartyget KARLSRUHE, men i dimman ser man inget. Order ges att stoppa maskinerna på det östtyska marinfartyget och när man senare skall avlägsna sig från platsen misslyckas man med maskinstarten. Ut ur dimman kommer istället svenska DROTTNINGEN som klyver örlogsfartyget på mitten och den senare sjunker direkt. Varje år högtidlighålls minnet av de omkomna på Rügen av de gamla skeppskamraterna. Pga av det kalla kriget och den pågående Tjeck-krisen valde båda sidor att ligga lågt.

Tillbaka.