M/S DROTTNINGEN bogseras in mot Finnboda av M/S DAN, M/S STARKODDER, M/S STARKGROGG 4/5-1970. Foto Christer Samuelsson.

Tillbaka.