Bilder från kölsträckningsceremonin av M/S COLOR MAGIC 8/8-2006. © Foto Christian Eckardt.

Tillbaka.