M/S CLARE har fått maskinhaveri och ska bogseras (3/11-7/11 2002) Bilder från Bjarte Trondsen.

Tillbaka.