Centrumlinjens historia

Den 17 maj 1957 invigdes en ny linje mellan Malmö och Köpenhamn, Nya Köpenhamnslinjen. 

Bakom den nya linjen stod Rederi AB Sundfart, som i några år framgångsrikt drivit trafik mellan Helsingborg och Köpenhamn. Detta Rederi AB Sundfart har inget samband med det bolag SJ drev för Svenska Rederi AB Öresunds svenska båtar långt senare. 

Trafiken drevs i början med gamla båtar från Marstrandsbolaget och Kalmarsundsbolaget. 

Men redan från starten inleddes ett samarbete med det tyska rederiet HADAG som försåg trafiken med lämpligt tonnage.

Detta samarbete innebar ironiskt nog också rederiets slut 1975.

När Sundfart upphörde med trafiken Helsingborg-Köpenhamn 1958 flyttades verksamheten till Malmö. Rederiet som marknadsförde sig att bedriva trafik "från centrum till centrum" bytte ganska snart namn till Centrumlinjen. 

Rederiet drev också den s k Bakke-båten som angjorde Klampenborgs brygga norr om Köpenhamn. Bakke-båten gjorde i huvudsak kvällsturer till Bakkens nöjesfält men också turer i anslutning till hästtävlingarna på Klampenborg.

Trafiken finansierades i början till stor del från tax-free-försäljning ombord. 

De större båtarna var också de enda båtarna på Öresund som hade också snabbköpsbutik ombord med försäljning av livsmedel. Rederiet hade också ett nära samarbete med butiker i Köpenhamn. 

Merparten av passagerarna reste gratis på fribiljetter som man fick då man gjorde inköp i dessa butiker. Det var på försäljningen ombord och inte biljetterna man tjänade pengar. Detta gratisresande pågick ända in på 70-talet.

Sundfart startade 1963 den verksamhet som fortfarande kallas Flygbåtarna. Denna trafik köptes upp av Öresundsbolaget 1965. Centrumlinjen togs över av andra svenska och danska intressenter.

HADAG gick senare in och köpte 50% av Centrumlinjen. Från 1971 satsade rederiet, i samarbete med HADAG, också på inköpsturer mellan Danmark och Tyskland genom det nybildade bolaget Skanfarth.

I och med HADAGs kapitaltillskott i Centrumlinjen möjliggjordes en satsning på snabbtrafik på linjen. Våren 1972 invigdes ett annat dotterbolag, Centrumsvävarna, med två stora svävare storleksmässigt mer än dubbelt så stora som Öresundsbolagets Flygbåtarna. 

Men samtidigt satsade Nordörederiet på liknande trafik med Gigant Foil - Storflygbåtarna, och konkurrensen och priskriget blev för svårt och Centrumsvävarna upphörde redan efter första sommarsäsongen.

I början på 70-talet tog Centrumlinjen också över ansvaret för Vikingbåtarna mellan Landskrona och Köpenhamn.

Sviterna efter svävartrafiken tärde hårt på ekonomin samtidigt som antalet resenärer minskade. Förhandlingar fördes 1973 med bl a Öresundsbolaget om ett övertagande av trafiken, men i stället inleddes ett samarbete med Nordö/Presthus storflygbåtar Gigant Foil. 

För att minska kostnaderna såldes flaggskeppet Malmö till HADAG, återchartrades och flaggades ut till Tyskland.

Natten till den 23 oktober 1975 togs de båda båtarna m/s Malmö i Malmö och m/s Köbenhavn i Köpenhamn av HADAG hem båtarna till Hamburg, en aktion som av den svenskdanska delen av rederiet och massmedia betraktades som en riktig kapning. Befäl och besättning väcktes mitt i natten och tvingades att lämna båtarna på 10 minuter. Ny besättning fanns då ombord och båtarna försvann från Öresund för gott. 

Motiveringen till aktionen var att rederiet inte klarade av betalningarna vilket den svenska rederiledningen inte höll med om. Centrumlinjens försök att snabbt få fram nya intressenter och båtar misslyckades och rederiet försattes i stället i konkurs.

Men rederiet rekonstruerades och blev ett personalägt danskt rederi som under namnet Nya Centrumlinjen återupptog trafiken våren 1976. 

Problem att hitta en lämplig båt under högsäsongen gjorde att trafiken inte kunde fortsätta mer än fram till julen 1976 då också den Nya Centrumlinjen gick i konkurs.

Men det fanns fortfarande en tro på linjen. Konkursboet köptes av tyska Förde Reederei i Flensburg och Centrumlinjens trafik återupptogs i mars 1977 med två mindre båtar från Danmark-Tysklandtrafiken. 

Planer fanns att inför säsongen 1978 byta ut de båda båtarna mot den betydligt större Afrodite, men när planerna offentliggjordes köpte konkurrerande Öresundsbolaget rederiet och chartrade i stället en annan av Förde-rederiets båtar för sin egen sommartrafik.

Stort tack till Ingmar Sellberg för text, information och bilder

Tillbaka.