Reklam om Centrumlinjens svävare. Genom Ingmar Sellbergs samling.

Tillbaka.

Tillbaka till Alpha.

Tillbaka till Beta.