Ombord S/S BRYNHILD. © Foto Erik Holmberg, Från Rickard Sahlstens samling.

Tillbaka.