Inredningsbilder på M/S BOA VISTA. © Foto Sören Lund Hviid.

Tillbaka.