M/S BLUE STAR 2 sjösätts 25/3-2000. © Foto Rob De Visser.

M/S BLUE STAR 2 efter sjösättningen 25/3-2000. © Foto Rob De Visser.

tillbaka.