Ombord M/S BIRGER JARL. © Foto Fredrik Ehmer.

Terminalen i Mariehamn för passagerare till och från BIRGER JARL.

Tillbaka.