Ombord M/S ÅLANDSFÄRJAN. © foto B Blomqvist.

Nästa.