M/S EXPRESS SCOPELITIS i Naxos 4/8-2005. Foto Nikos Thrylos.