M/S EXPRESS APHRODITE i Drapetsona 21/1-2005. Foto Nikos Thrylos.