M/S EUROSTAR VALENCIA i Toulon 25/3-2006. Foto Thierry Aubry.