M/S EUROFERRY EGNAZIA i Patras 15/2-2015. Foto George Koutsoukis.