M/S EUROCARGO SAVENO i Olbia 8/7-2016. Foto George Koutsoukis.