M/S EPTANISOS i Pireus 9/2-2004. Foto Nikos Thrylos.