T/S ENRICO COSTA i Genua 1987. © Foto Hans Jürgen Amberg.