M/S EMELIE AV HAMMARBY SJÖSTAD i Karlskrona 24/12-2009. © Foto Magnus Henrysson.