M/S ELIANA MARINO i Olbia 5/9-2019. foto George Koutsoukis.