M/S DROTTNINGEN, april 1968. Foto genom Micke Asklander samling.