S/S DROTTEN upplagd i Mariehamn 22/3-1969. Foto Christer Samuelsson.