M/S DON QUIJOTE i Pireus 14/4-2005. Foto Nikos Thrylos.