HSC DOLPHIN JET i Århus 27/7-2012. © Foto Micke Asklander.