M/S DIMONIOS i Barcelona 7/7-2017. foto George Koutsoukis.