M/S DALEELA i Pireus 18/7-2022 foto George Koutsoukis.