M/S CRUISE EUROPA i Olbia 30/6-2022. foto George Koutsoukis.