M/S CRISTAL lämnar Heraklion 25/10-2007. © Foto Gunnar Friberg.