M/S CORSE i Salamis 3/6-2016. Foto George Koutsoukis.