M/S CIUDAD DE SALAMANCA i Barcelona 3/2-2006. Foto Carlos Moreno Trobat.