S/S CAPELLA.

Byggd 1886 av Thorskogs Varv.

Varvsnummer. ?.

Dimensioner. 21,46 x 4,00 x 2,20 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 64/ 39/ 80.

Maskineri. Ångmaskineri.

Effekt. ?

Knop. ?.

Efter maskinbyte. diesel av okänt märke.

Effekt. 100 hk.

Knop. ?.

RN. 2019.

Levererades 1886 till Johannes Andersson, Buterud.

1887 07 19. Enligt "Bilbref" från detta datum intygas att fartyget byggts för P Larsson, Torskog.

1888 06 22. Enligt ett mätbrev tillhör fartyget F Sköldebrand i Hällekis.

1894 12 18. Enligt ett Reg certifikat tillhör fartyget Johannes Andersson Buterud.

1903 08 07. Såld till KB C F Waern, Göteborg. Genomgick flera reparationer.

1930. Ombyggd till dieseldrift.

1943. Såld till p/r Erik Nikolausson, Köpmannebro.

1944. Erik Nikolausson, Köpmannebro blir ensamägare till fartyget.

1944 10. Så monteras det in ett ångmaskineri i fartyget.

1947 03 31. Såld till p/r Johan A Christensson, Styrsö. En delägare var A W Abrahamsson.

1947 04. Ombyggd till tankfartyg med motor. Omdöpt till OLJEBJÖRN.

1953 07 01. Såld till K E Eliasson, Göteborg. Köpesumma; 60 000 kr. Omdöpt till OLJÖ.

1961 09 27. Såld till AB Kolkompaniet, Malmö. Köpesumma; 15 000 kr.

1962 05 24. Anmäld upphuggen.

S/S CAPELLA.

Tillbaka till p/r Oljebjörn.

© 2021 faktaomfartyg