M/S CANADA2014 i Pireus 8/11-2014. Foto George Koutsoukis.