M/S BULL vid Beckholmen 15/9-2012. Foto Micke Asklander.