S/S BORE NORD. © Foto Timo Lindroos, genom Marko Hänninen samling.