S/S BORE i Stockholm, våren 1968. © Foto Torkjell Bang Pedersen.