M/S BOA VISTA i Hamburg 19/7-2004. Foto Ingo Josten.