M/S BLUE STAR PATMOS i Pireus 9/3-2013. Foto George Koutsoukis.