M/S BLUE STAR PATMOS i Pireus 15/7-2012. Foto George Koutsoukis.