M/S BLUE STAR 1 avgr Holland, juni 2000. Foto Rob De Visser.