M/S BLANCA DEL MAR i Palma De Mallorca 1/5-2006. Foto Carlos Moreno Trobat.