S/S BJÖRKFJÄRDEN 28/7-1991. © Foto Tommy Gjerling.