M/S BENIAMINO CARNEVALE i Olbia 6/9-2019. foto George Koutsoukis.