M/S BALTIJSK utanför Estlands kust 23/6-2009. © Foto Micke Asklander.