M/S BALLERINA upplagd vid Museikajen 16/1-2016. Foto Micke Asklander.