M/S AZORES EXPRESS i Perama 8/12-2019. foto George Koutsoukis.